Blombud & blomsterhandlare i Blekinge

Blekinge län har Ek som landskapsträd. Eken är ett lövträd som kan bli mycket gamla. Det finns ekar som är upp till 1000 år gamla. Andra karaktäristiska drag för eken är den grova stammen. Den växer från södra Sverige upp till Dalälven. Landskapsblomman heter Kungsljus.


Nedan listas blomsterhandlare helt utan koppling till olika butikskedjor. Det är alltså inte säkert att den aktuella blomsterhandlaren har buketterna som marknadsförs på blombud.se.