Blombud & blomsterhandlare i Östergötland

Östergötland har Blåklint som landskapsblomma. Blåklinten förekommer i hela Sverige men finns mest frekvent i södra och mellersta delarna av landet. Blåklint är en vanlig prydnadsväxt i våra hem. Tyvärr har den blivit mer och mer ovanlig.


Nedan listas blomsterhandlare helt utan koppling till olika butikskedjor. Det är alltså inte säkert att den aktuella blomsterhandlaren har buketterna som marknadsförs på blombud.se.